Axudas á servizos básicos locais en aldeas modelo e polígonos agroforestais.

Polígono agroforestal e aldea modelo
13/12/2023
Construcción dun punto limpo
14/12/2023
Mostrar todo

Axudas á servizos básicos locais en aldeas modelo e polígonos agroforestais.

Concesión dunha subvención do AGADER ao abeiro da RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023,mediante tramitación an cipada de gasto (código de procedemento MR711D).