Aprobacion inicial do Plan Parcial do solo Urbanizable non delimitado Sund-01 A Brea do Concello de Cualedro