Licitación Expediente 64/2017, Proxecto de Aforro e Eficiencia Enerxética