Licitación Expediente 63/2017, Proxecto de Aforro e Eficiencia Enerxética