Axudas a servizos básicos en aldeas modelo e polígonos agroforestais.