Actuación Vivendas Protexidas Titularidad Municipal

Edicto Convocatoria para Selección de Operario para o Servizo de Abastecemento de Auga e Saneamento
28/01/2019
Anuncio Licitación Contrato de obras para la ejecución del proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público
25/02/2019
Mostrar todo

Actuación Vivendas Protexidas Titularidad Municipal

Foto do cartel da «mellora da eficiencia enerxética de edificio de vivendas protexidas de titularidade municipal» e tamén da foto do cartel de «Rehabilitación de edificio de vivendas de antigos mestres, detinado a vivendas protexidas de titularidade municipal»

Actuacion