Edicto Convocatoria para Selección de Operario para o Servizo de Abastecemento de Auga e Saneamento