Perfil Contratante

07/05/2017

Prego para a contratación da execución da obra “Eficiencia Enerxética na Luz Pública”.

PREGO PARA A CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DA OBRA “EFICIENCIA NERXÉTICA NA LUZ PÚBLICA”