Renovación das instalacións de alumeado exterior.

Subvencións a proxectos de mellora de camiños municipais
02/06/2021
Plan de mellora de camiños municipais 2021-2022
18/10/2021
Show all

Renovación das instalacións de alumeado exterior.

O Concello de Cualedro co cofinanciamento a través da subvencións do Ministerio de Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), de conformidade colo disposto no Real Decreto 616/2017, de 16 de Xuño, polo que se regula aconcesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezcan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecimento sosteñible 2014-2020,   leváronse a cabo as seguintes obras:
-Proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público en las zonas de Lucenza, Lucenza Estrada, Vilela, Moimenta e Carzoá.
Investimento total:122.120,00€Importe de la ayuda:97.696,00€

-Proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público en las zonas de Penaverde, Corbaceiras, Estibadas, Atas y As Mercedes.
Investimento total:134.310,00€Importe de la ayuda:107.448,00€

-Proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público en las zonas de Baldriz, Rebordondo, San Martiño y Montes Estrada xeral
Investimento total:125.235,00€Importe de la ayuda:100.188,00€