Perfil Contratante

05/06/2017

Bases que rexerán o procedemento para a selección dun tractorista e dous albaneis.

BASES CONTRATACION DOUS ALBANEIS E UN TRACTORISTA
17/05/2017

Prego para a contratación da execución da obra “Saneamento e Pavimentación en Cualedro e Lamas”

Prego para a contratación da execución da obra “Saneamento e Pavimentación en Cualedro e Lamas”
07/05/2017

Prego para a contratación da execución da obra “Eficiencia Enerxética na Luz Pública”.

PREGO PARA A CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DA OBRA “EFICIENCIA NERXÉTICA NA LUZ PÚBLICA”