Adxudicación do contrato menor da obra de mellora do abastecemento de Cualedro-Vilela