Anuncio Edicto aporbación do Plan de disposición de fondos da tesourería do Concello de Cualero