Período medio de Pagamento 3° Trimestre de 2017

Licitación da concesión de servizos para xestión integral de Residencia e Centro de Día de Cualedro
07/10/2017

Período medio de Pagamento 3° Trimestre de 2017