Bases que rexerán o procedemento para a selección dun tractorista e dous albaneis.