Bases que rexerán o procedemento para a selección de dous albaneis e un xefe de obra.