Prego para a contratación da execución da obra “Saneamento e Pavimentación en Cualedro e Lamas”