Prego para a contratación da execución da obra “Eficiencia Enerxética na Luz Pública”.